ghaliecom
ghaliecom 28 Jun 2020
1
watermark logo

Up next

Avengers: Age of Ultron I Got No Strings
13 Jun 2020
Avengers: Age of Ultron I Got No Strings
ghaliecom · 1 Views

50 $UB$CRIBER$ $PECIAL !!!!!!

1 Views

Cảm ơn tất cả vì đã đăng ký kênh của mình !!!!!!
Link kênh:
+ https://www.youtube.com/channe....l/UChTVWUDAoomarEd4w (Kênh thứ nhất)
+ https://www.youtube.com/channe....l/UC4R_dvKrxCc-nWK9m (Kênh thứ hai)
+ https://www.youtube.com/channe....l/UCUf9PGztrLpwdfhT2 (Kênh của anh trai Nam)
+ https://www.youtube.com/channe....l/UCojAfAIfetKLG9gFv (Kênh của một random teacher)
+ https://www.youtube.com/channe....l/UCcdMcdYYlTo3grA0l (friend)
+ https://www.youtube.com/channe....l/UClXKKSdRu738iwMOh (lil' sister)
+ https://www.youtube.com/channe....l/UC4ZNvyNUSVMMIiPmt (kênh của anh Cả)
+ https://www.youtube.com/channe....l/UCESRJboVBqVT2t0X0 (kênh cũ)
+ https://www.youtube.com/channe....l/UC5OrDvL9DscpcAstz (senpai)
#TAYTAYTHEAWESOMEKID #LOVEYOUGUYS
THANK YOU GUYS VERY MUCH !!!

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: "Thriller - 35 years anniversary - MY 2018 version"
https://www.youtube.com/watch?v=QbLGeKutZeE
-~-~~-~~~-~~-~-

Show more
0 Comments sort Sort By

Facebook Comments

Up next

Avengers: Age of Ultron I Got No Strings
13 Jun 2020
Avengers: Age of Ultron I Got No Strings
ghaliecom · 1 Views